Sector
 • Vmbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Samenhang
 • Schoolbeleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Technisch Vakmanschap op de kaart. Een inventarisatie van ervaringen en eerste effecten van de invoering van Het Vakcollege

30-7-2015
Voncken, E., & Vollaard, M. (2009). Technisch Vakmanschap op de kaart. Een inventarisatie van ervaringen en eerste effecten van de invoering van Het Vakcollege. Rotterdam: Actis. Geraadpleegd op 17 juli 2013, van http://www.actisadvies.nl/114/portfolio-onderzoek-technisch-vakmanschap-op-de-kaart.html
Deze publicatie is van belang voor scholen in het beroepsonderwijs met een Vakcollege of scholen die overwegen een Vakcollege te starten. Een Vakcollege is een leergang voor jongeren die aan het begin van het voortgezet onderwijs weten dat ze graag een loopbaan in de techniek of in de dienstverlening willen. In zes jaar tijd leren ze een vak, halen ze een vmbo- en/of mbo-diploma op niveau 2 of 3 en kunnen ze vervolgens aan de slag bij een bedrijf of instelling. In 2008 - 2009 is de eerste groep van dertien scholen van start gegaan met de formule van het Vakcollege Techniek. Er is een beknopte inventarisatie uitgevoerd naar de eerste ervaringen en effecten van de invoering van het Vakcollege. De inventarisatie is uitgevoerd bij de projectleiders van vijftien Vakcolleges.