Sector
  • Vmbo
  • Vo
  • Vmbo onderbouw
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
  • Aansluiting
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Betekenisvol leren
  • Vaardigheden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Technologie in de onderbouw van het vmbo

12-5-2015
Hilten, J. van. (2010). Technologie in de onderbouw van het vmbo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor docenten technologie in het vmbo, voor decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders.
Het leerplan technologie in de onderbouw heeft een drieledig doel: een betere aansluiting realiseren tussen de onderbouw en de bovenbouw van het vmbo, het bieden van een intersectorale loopbaanoriëntatie- en begeleiding en het aanleren van ICT-vaardigheden. Hierbij is uitgegaan van de kerndoelen onderbouw, het examenprogramma technologie GL en de opleidingsdomeinen van het mbo.