Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

The Importance of Teaching. The Schools White Paper 2010

18-8-2015
Gove, M. (2010). The Importance of Teaching. The Schools White Paper 2010. Norwich: TSO (The Stationery Office Limited).
ISBN

ISBN: 9780101798020

Deze publicatie is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in of betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van landelijk leerplanbeleid. De White Papers bekrachtigen een radicale reform van het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit de ambitie tot het leidend onderwijs in de wereld te willen behoren rest het Department for Education geen andere keus dan zo te handelen. In de meest succesvolle landen hebben de leerkrachten een hoog aanzien, de scholen een hoge mate van autonomie, een omvattend en effectief systeem van prestatienormen en een hoog ambitieniveau voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. De White Paper geeft een schets van de stappen voor het ten uitvoer brengen van de wijziging van het gehele systeem. Een witboek of white paper is in het Verenigd Koninkrijk een (on)officieel overheidsdocument. Het beschrijft hoe overheidsbeleid een specifiek probleem oplost.