Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid

Trends in Beeld 2013. Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

27-2-2018

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Inspectie van Onderwijs en Dienst Uitvoering Onderwijs. (2013). Trends in Beeld 2013. Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze publicatie biedt Colleges van Bestuur, directies, beleidmakers en onderwijskundigen informatie over de kwaliteit en prestaties van het Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapstelsel ten opzichte van de internationale top 5. De publicatie is opgebouwd rondom de belangrijkste doelen en functies van deze stelsels.