Sector
  • Vso
  • Vervolgonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
  • Passend onderwijs
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

27-2-2018
Roos, M. de, & Bloem, M. (2014). Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Waar komen vso-leerlingen terecht? Gaan ze door in het onderwijs en waar gaan ze dan naar toe? Vinden ze een baan?
 
In deze publicatie worden deze vragen beantwoord. 
 
Begeleid u leerlingen in het vso? Dan kan deze publicatie u inzicht geven in hun loopbaantraject.