Sector
  • Dagbesteding
  • Arbeidsmarkt
  • Vso
  • Vervolgonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
  • Passend onderwijs
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan?

Roos, M. de, & Bloem, M. (2014). Uit het voortgezet speciaal onderwijs, en wat dan? Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
In dit artikel wordt gekeken waar leerlingen die het vso verlaten terecht komen. Op het vso worden leerlingen met een beperking voorbereid op arbeidsmarkt of op vervolgonderwijs. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze leerlingen hun opleiding vervolgens voortzetten in het reguliere onderwijs of dat ze een baan vinden.