Sector
  • Praktijkonderwijs
  • Vo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2011-2012. Rapportage van de uitstroommeting 2011/12 en de volgmetingen in het najaar van 2012

30-6-2015
Heijnens, D.M.S. (2013). Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2011-2012. Rapportage van de uitstroommeting 2011/12 en de volgmetingen in het najaar van 2012. Rotterdam: Platform Praktijkonderwijs.
Deze publicatie is van belang voor loopbaanbegeleiders en schoolleiders in het praktijkonderwijs en voor beleidsmakers. In de uitstroommonitor wordt verslag gedaan van de uitstroommetingen die plaatsgevonden hebben in het najaar van 2012. De uitstroommetingen richten zich op drie cohorten en worden mede uitgevoerd in het kader van het onderwijstoezicht. De inspectie en het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs zijn overeengekomen dat minimaal 90% van de leerlingen Praktijkonderwijs geplaatst dient te worden in werk, onderwijs of een traject gericht op het verkrijgen van werk of een opleiding. Daarnaast is ook de bestendigheid een indicator: op basis van de volgmetingen wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre oud-leerlingen na één en twee jaar werken of onderwijs volgen. Minimaal 75 % van de oud-leerlingen dient een bestendige uitstroom te hebben.