Sector
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2017

27-2-2018
Platform Praktijkonderwijs/Sectorraad Praktijkonderwijs. Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2017. Samenvatting uitkomst volgmodules
voorjaar 2017. Hoorn: Platform Praktijkonderwijs/Sectorraad Praktijkonderwijs.
Loopbaanbegeleiders en schoolleiders in het praktijkonderwijs kunnen in deze monitor meer lezen over
de uitstroommetingen die plaatsgevonden hebben in 2017.