Sector
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Aansluiting
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

VM2 experimenten: verandering van context. Eindrapportage schooljaar 2009-2010

30-7-2015
Schoonhoven, R. van, Heijnens, D. , Bouwmans, M., & Weijers, E. (2010). VM2 experimenten: verandering van context. Eindrapportage schooljaar 2009-2010. Den Bosch/Utrecht: ecbo.
Deze publicatie is van belang voor vmbo- en mbo-scholen die experimenteren met een VM2-traject. Het betreft de eindrapportage van de VM2-experimenten van het schooljaar 2009-2010. In de periode van 2008 tot 2017 experimenteren verschillende scholen met een VM2-traject. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking vmbo-mbo en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak - die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) - voortijdige schoolverlaten (vsv) wordt gereduceerd. Vanaf de start van het VM2-project verschijnt jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. De ervaringen en leeropbrengsten met de VM2-experimenten worden benut bij de inrichting van de experimenten met de vakmanschaproute en technologieroute. De ontwikkelingsgang die veruit de meeste experimenten doormaken, blijkt positief. Er zijn bovendien signalen dat de experimenten leiden tot een daling van het voortijdig schoolverlaten. Bij de experimenten die als eerste zijn gestart, is in de overgang van het derde naar het vierde leerjaar vmbo de uitval gedaald van 3% naar 2,2%. Een daling die aanzienlijk groter is dan de daling die zich landelijk voor doet. Tegelijkertijd zijn er ook aandachts­punten. De VM2-experimenten kunnen de algemene trend van dalende leerling­aantallen in de basis­beroeps­gerichte leerweg van het vmbo niet keren. Dat is ook niet de opzet van de experimenten geweest. De experimenten worden er in hun ontwikkelings­gang echter wel mee geconfronteerd omdat de groepen VM2-leerlingen erg klein worden. Soms te klein om het experiment in beheers­matig opzicht te kunnen voortzetten.