Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Mbo
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Schoolbeleid
 • Samenhang
 • Aansluiting
 • Beleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Vakmanschaproute en technologieroute

7-4-2015
SLO. (2013). Vakmanschaproute en technologieroute. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van

https://instrumenten.slo.nl/leerroutes/Paginas/default.aspx

Dit leerplankader is ontwikkeld voor samenwerkingsverbanden (vmbo-mbo-bedrijfsleven) die een experimenteerstatus aanvragen in het kader van de 'Vakmanschaproute' en/of 'Technologieroute'. De Vakmanschaproute is bedoeld voor leerlingen van de bb en de kb en leidt tot een diploma van een basisberoepsopleiding (mbo-2) voor zowel bol als bbl. De Technologieroute is voor leerlingen van de gl en de tl en leidt tot een diploma van een middenkaderopleiding (mbo-4).Het leerplankader kan helpen bij het doen van de aanvraag, bij het ontwikkelen van een leerplan en bij het vastleggen van afspraken.