Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Techniek N&T
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Doorlopende leerlijnen
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang

Van experiment naar succes. De implementatie van de niveau 1-opleiding in het vmbo

30-6-2015
Vrieze, G., Wester, M., & Kuijk, J. van. (2009). Van experiment naar succes. De implementatie van de niveau 1-opleiding in het vmbo. Nijmegen: Radboud universiteit, ITS.
Dit rapport is van belang voor vmbo-scholen die een niveau 1-opleiding gestart zijn of die dat overwegen te gaan doen. Leerlingen kunnen in het vmbo de assistentopleiding (mbo niveau 1) volgen. Vanaf 1 augustus 2009 is deze mogelijkheid in de Wet op het Voortgezet Onderwijs vastgelegd. Het rapport bespreekt de opbrengsten van deze niveau 1-opleidingen en de problemen en knelpunten waartegen vmbo-scholen zijn opgelopen in het ontwikkelingsproces van de assistentopleiding. Uit het onderzoek blijkt dat het geringe aantal leerlingen dat voor de niveau 1-opleiding in aanmerking komt, veelal de reden is geweest voor scholen deze opleiding, ondanks het verkrijgen van de licentie, niet (meer) aan te bieden. Mogelijk belemmerende factoren als gebrekkige samenwerking tussen vmbo-mbo, de hoogte van investeringen die moesten worden gedaan, het experimentele karakter van de regelgeving, het gebrek aan stageplaatsen of problemen bij de licentie-aanvraag hebben nooit een doorslaggevende rol gespeeld. De invoering van de niveau 1-opleiding is volgens de betrokkenen niettemin een succes. Echte belemmeringen zijn er niet geweest. Een extra financiële vergoeding voor niveau 1-leerlingen zou bevorderlijk zijn.