Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen

Van experiment naar succes. De implementatie van de niveau 1-opleiding in het vmbo

27-2-2018
Vrieze, G., Wester, M., & Kuijk, J. van. (2009). Van experiment naar succes. De implementatie van de niveau 1-opleiding in het vmbo. Nijmegen: Radboud universiteit, ITS.
Is uw vmbo-school gestart met een mbo niveau 1-opleiding? Of wordt dit overwogen?
Dan is dit rapport voor u van belang?
 
Dit rapport bespreekt de opbrengsten van niveau 1-opleidingen in het vmbo en de problemen en knelpunten waartegen vmbo-scholen zijn opgelopen in het ontwikkelingsproces.
Uit het onderzoek blijkt dat het geringe aantal leerlingen dat voor de niveau 1-opleiding in aanmerking komt, veelal de reden is geweest voor scholen deze opleiding, ondanks het verkrijgen van de licentie, niet (meer) aan te bieden. Mogelijk belemmerende factoren zijn:
  • gebrekkige samenwerking tussen vmbo-mbo;
  • de hoogte van investeringen die moesten worden gedaan;
  • het experimentele karakter van de regelgeving;
  • het gebrek aan stageplaatsen of;
  • problemen bij de licentie-aanvraag.
Toch is de invoering van de niveau 1-opleiding volgens de betrokkenen een succes.