Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Bouwen, wonen en interieur
  • Maritiem en techniek
  • Media, vormgeving en ICT
  • Mobiliteit en transport
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Beleid
  • Curriculum

Van kans naar keuze. Verslag van de activiteiten van vmbo-scholen op het gebied van meisjes en techniek

28-2-2018
Voncken, E., Eck, E. van, & Bouwmans, M. (2011). Van kans naar keuze. Verslag van de activiteiten van vmbo-scholen op het gebied van meisjes en techniek. Deel 2. Rotterdam: Actis Onderzoek en  het Kohnstamm Instituut.
Zet u zich in voor meer meisjes in de techniek. Dan zijn deze verslagen nog steeds actueel. De monitor ‘Van kans naar keuze’ geeft een beeld van de doelen, inhoud van de activiteiten en resultaten van scholen, die activiteiten voor meisjes en techniek hebben opgezet en uitgevoerd. Het aandeel meisjes voor techniek van 5% staat niet in verhouding tot de 50% jongens die kiest voor techniek. De meisjes die niet kiezen voor techniek, blijken zich vaak niet serieus georiënteerd te hebben op de mogelijkheden in de sector. Hun kennis van de beroepenwereld is klein en ze kennen geen vrouwen in technische beroepen. Op een vroeg moment in hun onderwijsloopbaan sluiten ze een toekomst in de techniek uit. Het merendeel van die scholen geeft aan dat het aantal meisjes in technische richtingen daadwerkelijk is toegenomen. Op geen enkele school is het aantal meisjes in de techniek teruggelopen. Scholen zien dat de activiteiten effect hebben en hoe enthousiast de deelnemende meisjes zijn.