Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting
 • Beleid
 • Schoolbeleid
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Van kans naar keuze. Verslag van de activiteiten van vmbo-scholen op het gebied van meisjes en techniek. Deel 2

30-6-2015
Voncken, E., Eck, E. van, & Bouwmans, M. (2011). Van kans naar keuze. Verslag van de activiteiten van vmbo-scholen op het gebied van meisjes en techniek. Deel 2. Rotterdam: Actis Onderzoek en  het Kohnstamm Instituut.
Deze publicatie is interessant voor degenen in het vmbo die zich inzetten voor meer meisjes in de techniek. De monitor ‘Van kans naar keuze’ is in 2010 en in 2011 afgenomen en geeft een beeld van de doelen, inhoud van de activiteiten en resultaten van scholen, die activiteiten voor meisjes en techniek hebben opgezet en uitgevoerd, hebben geboekt. De laatste jaren kiezen meer meisjes voor techniek, maar hun aandeel van 5% staat niet in verhouding tot de 50% jongens die kiest voor techniek. De meisjes die niet kiezen voor techniek, blijken zich vaak niet serieus georiënteerd te hebben op de mogelijkheden in de sector. Hun kennis van de beroepenwereld is klein en ze kennen geen vrouwen in technische beroepen. Op een vroeg moment in hun onderwijsloopbaan sluiten ze een toekomst in de techniek uit. Het merendeel van die scholen geeft aan dat het aantal meisjes in technische richtingen daadwerkelijk is toegenomen. Op geen enkele school is het aantal meisjes in de techniek teruggelopen. Scholen zien dat de activiteiten effect hebben en hoe enthousiast de deelnemende meisjes zijn.