Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Arbeidsmarkt
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
 • Buitenschools leren
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking
 • Stage

Vanuit het bedrijf gezien. Het organiseren van samenwerking met onderwijsinstellingen

30-6-2015
Overdiep, I., Keppels, W., & Hövels, B. (2008). Vanuit het bedrijf gezien. Het organiseren van samenwerking met onderwijsinstellingen. Den Haag: Platform Bèta Techniek. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Vanuit%20het%20bedrijf%20gezien.pdf
Dit rapport is van belang voor medewerkers van vmbo’s en mbo’s die samenwerking zoeken met het bedrijfsleven. In opdracht van het Platform Bèta Techniek is onderzoek gedaan naar de praktische succesfactoren en belemmeringen bij de vormgeving van duurzame en kwalitatief hoogwaardige samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Aan de bedrijvenkant heeft het accent daarbij gelegen bij het midden- en kleinbedrijf, en aan de kant van onderwijsinstellingen bij het beroepsonderwijs. Daarbij stond het perspectief van bedrijven en hun behoefte aan bètatechnici centraal. Wat kunnen of wat moeten bedrijven zelf doen om de samenwerking met scholen te verbeteren en wat zouden de scholen, volgens de bedrijven, moeten doen?