Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's

Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo

7-8-2018
SPV, SLO, MBO Raad, AOC Raad, VO-Raad, Cito, College voor Examens en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo. Geraadpleegd op 31 janauri 2018 van http://www.vernieuwingvmbo.nl/.
Deze website is onmisbaar voor iedereen die zich bezighoudt met de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Deze zijn vereenvoudigd, geactualiseerd en uitgewerkt in profielen. In de sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn hebben deskundigen en docenten nauw samengewerkt aan de nieuwe examenprogramma’s. Hierin is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding. Op de website staat informatie over de voortgang binnen alle sectoren.