Sector
 • Mbo
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Samenhang
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Vijf jaar VM2, samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012

Schoonhoven, R. van & Bouwmans, M. (2013). Vijf jaar VM2, samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor 2008-2012. 's-Hertogenbosch: ECBO.

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de aansluiting vmbo-mbo. Het is de samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor over de periode 2008-2012. De achterliggende gedachte van de VM2-experimenten is dat door de samenwerking vmbo-mbo en de daaruit voortvloeiende geĆÆntegreerde leeraanpak - die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) - Voortijdig Schoolverlaten (VSV) wordt gereduceerd. Het eindrapport laat zien dat het percentage schooluitvallers in deze experimenten significant lager is dan in vergelijkbare groepen. Ook behalen de jongeren in het experiment vaker en sneller een startkwalificatie. Essentieel voor dit succes is een goede regionale samenwerking tussen vmbo en mbo. De monitor laat echter ook de minder positieve ervaringen van het experiment zien: relatief veel experimenten zijn voortijdig beĆ«indigd omdat de samenwerking tussen de vmbo- en mbo-instelling niet goed van de grond kwam. Ook switchten VM2-leerlingen gedurende hun opleiding opvallend vaak naar niet-VM2-opleidingen. De ervaringen en leeropbrengsten met de VM2-experimenten worden benut bij de inrichting van de experimenten met de vakmanschaproute en technologieroute.