Sector
 • Mbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Competentiegericht onderwijs
 • Examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing en examens

Visiedocument. Evalueren, Beoordelen en Kwalificeren van Competentieontwikkeling

18-8-2015
Klatter, E. (2007). Visiedocument. Evalueren, Beoordelen en Kwalificeren van Competentieontwikkeling. Nijkerk: Stichting Consortium Beroepsonderwijs.
Deze publicatie is relevant voor vmbo-scholen die competentiegericht onderwijs willen implementeren. Dit stelt andere eisen aan de inhoud en vormgeving van onderwijs. In het visiedocument staat het evalueren en beoordelen van competentiegericht leren centraal. Ook beschrijf het document de visie die ten grondslag ligt aan de wijze waarop competentiegericht onderwijs wordt vormgegeven door de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.