Sector
  • Praktijkonderwijs
  • Mbo
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Voor de leerling aan het werk. Handreiking samenwerking praktijkonderwijs-mbo

27-2-2018
Schoonhoven, R. van, & Haan, M. de. (2013). Voor de leerling aan het werk! Handreiking samenwerking praktijkonderwijs. 's-Hertogenbosch/Scherpenzeel/Woerden: Platform praktijkonderwijs/Landelijk werkverband praktijkonderwijs/mbo-raad.
Werkt u in het praktijkonderwijs? En werkt u al samen met het mbo? Dan is de handreiking `Samenwerking praktijkonderwijs-mbo` relevant voor u. Hiermee hopen de makers de nodige informatie aan te reiken om de samenwerking tussen het Praktijkonderwijs en het mbo te versterken.
 
Het bevat oa beschrijvingen van relevante wettelijke kaders en cheklists. Ook zijn de nieuwe ontwikkelingen meegenomen rondom de invoering van referentieniveaus taal en rekenen en de veranderingen binnen de entree opleidingen in het mbo.