Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Mbo
 • Praktijkonderwijs
 • So/Vso
 • Vso
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Beleid
 • Landelijk beleid
 • Curriculum
 • Schoolbeleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Arbeidstoeleiding

Voor de leerling aan het werk. Handreiking samenwerking praktijkonderwijs-mbo

Schoonhoven, R. van, & Haan, M. de. (2013). Voor de leerling aan het werk! Handreiking samenwerking praktijkonderwijs. 's-Hertogenbosch/Scherpenzeel/Woerden: Platform praktijkonderwijs/Landelijk werkverband praktijkonderwijs/mbo-raad.
De handreiking `Samenwerking praktijkonderwijs-mbo` is tot stand gekomen door Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs, Platform Praktijkonderwijs en MBO Raad. Het bevat beschrijvingen van relevante wettelijke kaders  om de samenwerking tussen praktijkonderwijs en mbo te bevorderen. Daarin zijn de nieuwe ontwikkelingen meegenomen rondom de invoering van referentieniveaus taal en rekenen en de veranderingen rondom entree opleidingen in het mbo.