Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Samenhang
  • Vakintegratie
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Voorbeelden van rekenen in andere vakken

16-4-2018
NVON, VECON, KNAG en NVvW. (n.d.). Voorbeelden van rekenen in andere vakken. Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van http://www.fisme.science.uu.nl/nl/vo/
Op deze website kunnen docenten in het beroepsonderwijs meer lezen over rekenmogelijkheden in hun vak. De website toont talrijke voorbeelden van rekenopgaven uit de centrale examens van onder andere de beroepsgerichte vakken. Er kan gezocht worden op domein of schooltype.