Sector
  • Vmbo
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Curriculum

(Voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

27-2-2018
Onderwijsraad. (z.j.). (Voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 27 februari 2018, van http://www.onderwijsraad.nl/dossiers/voorbereidend-middelbaar-beroepsonderwijs/item4630

In dit dossier kunt u meer lezen over  de standpunten van de Onderwijsraad ten aanzien van het (v)mbo:

  • houd beroepsopleidingen herkenbaar en praktijkgericht;
  • koester de doorstroommogelijkheden in de beroepskolom;
  • besteed voldoende aandacht aan burgerschap;
  • streef naar docenten op masterniveau voor algemeen vormende vakken en expertise op masterniveau in elk team voor beroepsgerichte vakken;
  • verduidelijk positie, bekostiging en aanbod van entreeopleidingen.
Contactpersoon