Sector
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Zorg en Welzijn
 • Techniek N&T
 • Landbouw
 • Intersectoraal
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum

(Voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

26-5-2015
Onderwijsraad. (z.j.). (Voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.onderwijsraad.nl/dossiers/voorbereidend-middelbaar-beroepsonderwijs/item4630
Deze webpagina is relevant voor iedereen die betrokken is bij het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Het betreft een dossier met de rapporten die de Onderwijsraad hierover heeft uitgebracht. Ten aanzien van het (v)mbo neemt de Onderwijsraad de volgende standpunten in: houd beroepsopleidingen herkenbaar en praktijkgericht; koester de doorstroommogelijkheden in de beroepskolom; besteed voldoende aandacht aan burgerschap; streef naar docenten op masterniveau voor algemeen vormende vakken en expertise op masterniveau in elk team voor beroepsgerichte vakken; verduidelijk positie, bekostiging en aanbod van entreeopleidingen.