Sector
 • Vso
 • So/Vso
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Bewegingsonderwijs
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nederlands
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Kerndoelen
 • Landelijk beleid
 • Beleid
 • Doelen
Vakspecifiek thema
 • Arbeidstoeleiding
 • Burgerschap

Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen

12-5-2015
Projectgroep Passende kwalificaties. (2011). Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor scholen in het voortgezet speciaal onderwijs. De conceptkerndoelen bevatten uitwerkingen voor de drie uitstroomprofielen 'vervolgonderwijs', 'arbeidsmarkt' en 'dagbesteding'. De conceptkerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De kerndoelen vso zijn in 2013 opgenomen in het wettelijk kader. Tot die tijd waren het nog concept kerndoelen.