Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Mbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Curriculum
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Wolf Review of Vocational Education. Government Response

18-8-2015
Department for Education. (2011). Wolf Review of Vocational Education. Government Response. London: Crown Copyright.
Deze publicatie is interessant voor iedereen die wil weten hoe in het buitenland, met name in het Verenigd Koninkrijk, met het beroepsonderwijs wordt omgegaan. Het Department for Education van het Verenigd Koninkrijk neemt alle aanbevelingen over van The Wolf Report. Review of Vocational Education. Het departement zet thematisch uiteen hoe het de geest van het rapport wil implementeren en zo het beroepsonderwijs een wijziging wil laten ondergaan. De kern van het Wolf-rapport, voor zover het gaat over het beroepsonderwijs bekritiseert de beroepsopleidingprogramma's voor 14- tot 19-jarigen, vanwege hun geringe waarde voor de arbeidsmarkt. Voorgesteld wordt de beroepsmatige specialisatie uit te stellen, meer dan nu het geval is.