Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw bb
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid
  • Curriculummonitoring & -evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Kenniscentrum

Zeldzame specialistische beroepsgroepen en kleinschalig beroepsonderwijs

9-5-2018
SOS vakmanschap. (2014). Zeldzame specialistische beroepsgroepen en kleinschalig beroepsonderwijs. Utrecht: SOS vakmanschap.
Het Meld-en expertisepunt klein en uniek beroepsonderwijs Specialistisch Vakmanschap is gestart op 1 augustus 2015 en ontstaan vanuit de transitie van het Kenniscentrum SVGB en de werkorganisatie van SOS Vakmanschap. Het Meld-en expertisepunt is de plek die de belanghebbenden, kleine unieke beroepen en haar opleidingen, weten te vinden en waar ze zich kunnen melden als ze in hun voortbestaan bedreigd worden. Het Meld-en expertisepunt ondersteunt de melders in het realiseren van duurzame (onderwijs)oplossingen d.m.v. het tot stand brengen van arrangementen tussen branche en onderwijs, op basis van zelfregulering.