Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Landbouw
  • Techniek
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Aansluiting VMBO-HAVO
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

LOB in het vmbo

7-8-2018

​Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) neemt een belangrijke positie in binnen de beroepsgerichte vakken. Beroepsoriëntatie is immers één van de functies van het vmbo en dit kan bij uitstek een plaats krijgen binnen de beroepsgerichte vakken.

LOB heeft inmiddels een structurele plek in het leerplan. Dit is niet voor niets: van leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen wordt verwacht dat zij al  op jonge leeftijd keuzes maken. Immers, aan het eind van het tweede leerjaar kiezen zij al voor een beroepsgericht programma. Daarmee is het niet vanzelfsprekend dat iedere leerling al weet wat hij wil worden: ook in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen is LOB noodzakelijk. De beroepsgerichte vakken bieden daarvoor veel aanknopingspunten.