Grafische industrie arbeidsupdate4817414-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDeze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.SLO Duiding2015<p>Deze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.</p><p>Door onder andere digitalisering, toepassing van ICT en toenemende concurrentie daalt de werkgelegenheid in de Grafische industrie al sinds de jaren negentig. Er liggen wel kansen voor de sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan de kansen van grafische bedrijven vergroten, ook op het gebied van export.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
De mooiste parels van groen onderwijs in beeld4825314-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDe AOC's gaan voorop in de vergroening. Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het ...SLO Duiding<p>​De AOC's gaan voorop in de vergroening. <br>Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het groene (v)mbo, krijgen docenten en leerlingen een beeld van de beweging ‘Voorop in de Vergroening’.<br><br>Vergroening zit in het DNA van het groene onderwijs. De&#160;toenemende aandacht voor duurzaamheid, natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt om goed opgeleide mensen. </p><p>Op de thema pagina via de link hiernaast vindt u &quot;Parels van project voorop in de vergroening&quot;<br></p>Pdf-bestand
Beroepen in beeld4826014-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDeze website biedt decanen en docenten een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo: alle mbo-opleidingen waar uw leerlingen voor kunnen kiezen staan erop ...SLO Duiding<p>​De website Beroepen in beeld biedt decanen en docenten een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo&#58; alle mbo-opleidingen waar uw leerlingen voor kunnen kiezen kunt u er vinden. Beroepsomschrijvingen, filmpjes én (heel belangrijk) informatie over de kansen op een stage en een baan staan beschreven. Hiermee kunt u uw leerlingen helpen met het zoeken naar de juiste opleiding.</p><p>Op deze website vindt u ook een lesbrief&#160;die is bedoeld als gereedschapskist voor de docent. U vindt in deze kist enerzijds inspiratie voor werkvormen om de les te vullen. Anderzijds zijn er concrete opdrachten waarmee u uw leerlingen aan het werk kunt zetten. Omdat de gereedschapskist rijkelijk gevuld is, heeft u alle vrijheid om die elementen eruit te pakken die passen bij uw manier van lesgeven. U bepaalt zelf of hoe u uw les inricht! Bij de lesbrief zit ook een handig logboek waarin leerlingen hun ontdekkingen kunnen bijhouden.<br></p><p><br>&#160;</p>
Meer beta en technologie op vmbo-tl4832414-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDe publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie.SLO Duiding2016<p>​De publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie. De publicatie is gemaakt op basis van ervaringen van docenten, schoolleiders en decanen die deelnemen aan het M-Tech-programma. Ook staan in de publicatie handvatten en tools voor onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanorientatie en –begeleiding, samenwerking in de kenten en samenwerking met het bedrijfsleven. </p>Pdf-bestand
Bij vijf jaar vmbo blijft vroege selectie bestaan4835314-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDit artikel is bedoeld voor schoolleiders en beleidsmakers van vmbo en mbo-scholen/-opleidingen. Het sluit o.a. aan op eerdere ontwikkelingen binnen de aansluiting vmbo-mbo; SLO Duiding2016<p>​Dit artikel is bedoeld voor schoolleiders en beleidsmakers van vmbo en mbo-scholen/-opleidingen. Het sluit o.a. aan op eerdere ontwikkelingen binnen de aansluiting vmbo-mbo; t.w. de VM2-projecten en het in mei 2016 door de VO-raad en Stichting Platforms vmbo gepresenteerde voorstel een vijfde vmbo-jaar in te voeren.<br><br>In het artikel presenteert MBO raad vijf punten als inzet voor de kamerverkiezingen 2017&#58; het tegen gaan van de vroegtijdige keuze in het vmbo. Het plan lijkt aan te sluiten op het kritische standpunt van de OECD, die vindt dat jongeren in Nederland te vroeg in een beroepstrack of een algemeen vormende track worden gevoegd.<br>&#160; <br>Het artikel biedt een aantal argumenten waarom leerlingen op het vmbo pas op een latere leeftijd een keuze zouden moeten kunnen maken voor een beroepsopleiding. Daarbij zou niet de bekostiging (cascadewerking) e.d., maar juist de ontwikkeling van de (puberende) leerling centraal moeten staan. </p><p>Ten slotte verwijst het artikel naar de vijf oproepen aan de politiek voor een toekomstbestendig mbo. <br></p>Webpagina
Leren in de Zorg & Welzijn4836414-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxHet ROA brengt het formele en informele leren in de Zorg & Welzijn in kaart aan de hand van de Levenslang Leren Enquete. Onderwerpen zoals dynamiek op de arbeidsmarkt, informeel leren, competentieveroudering ...SLO Duiding2016<p>​Het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) brengt het formele en informele leren in de Zorg &amp; Welzijn in kaart aan de hand van hun Levenslang Leren Enquête. Onderwerpen zoals dynamiek op de arbeidsmarkt, informeel leren, competentieveroudering komen aan de orde. De resultaten van deze enquête vindt u in de factsheet die u hiernaast kunt downloaden.</p>Pdf-bestand
Actuele en verdiepende thema's4836514-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het vmbo? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ... Website artikelpagina
Wet op passend onderwijs4839014-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDe wet Passend Onderwijs (2014) is erop gericht om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod op de juiste plek te verzorgen ...SLO Duiding2014<p>​De wet Passend Onderwijs (2014) is erop gericht om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod op de juiste plek te verzorgen. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.</p>
Drs. N.M. (Nynke) Jansma4841815-10-2018 10:26:27htmlFalseaspxProfielpagina
R. (Rob) Duijker4843615-10-2018 10:26:27htmlFalseaspxProfielpagina