Grafische industrie arbeidsupdate4817424-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDeze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.SLO Duiding2015<p>Deze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.</p><p>Door onder andere digitalisering, toepassing van ICT en toenemende concurrentie daalt de werkgelegenheid in de Grafische industrie al sinds de jaren negentig. Er liggen wel kansen voor de sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan de kansen van grafische bedrijven vergroten, ook op het gebied van export.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Voortijdig School Verlaten (VSV)4824124-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u informatie over voortijdig schoolverlaten. Hiermee kunt u gerichter sturen op vermindering van schooluitval ...SLO Duiding<p>​Op deze pagina vindt u informatie over voortijdig schoolverlaten. Hiermee kunt u gerichter sturen op vermindering van schooluitval. </p><p>Van feiten en cijfers tot maatregelen waarmee u&#160;aanknopingspunten kunt vinden om samen met gemeenten, mbo-instellingen en vo-scholen in de regio&#160;structurele verbeteringen aan te brengen.&#160;</p>Pdf-bestand
De mooiste parels van groen onderwijs in beeld4825324-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDe AOC's gaan voorop in de vergroening. Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het ...SLO Duiding<p>​De AOC's gaan voorop in de vergroening. <br>Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het groene (v)mbo, krijgen docenten en leerlingen een beeld van de beweging ‘Voorop in de Vergroening’.<br><br>Vergroening zit in het DNA van het groene onderwijs. De&#160;toenemende aandacht voor duurzaamheid, natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt om goed opgeleide mensen. </p><p>Op de thema pagina via de link hiernaast vindt u &quot;Parels van project voorop in de vergroening&quot;<br></p>Pdf-bestand
Beroepen in beeld4826024-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDeze website biedt decanen en docenten een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo: alle mbo-opleidingen waar uw leerlingen voor kunnen kiezen staan erop ...SLO Duiding<p>​De website Beroepen in beeld biedt decanen en docenten een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo&#58; alle mbo-opleidingen waar uw leerlingen voor kunnen kiezen kunt u er vinden. Beroepsomschrijvingen, filmpjes én (heel belangrijk) informatie over de kansen op een stage en een baan staan beschreven. Hiermee kunt u uw leerlingen helpen met het zoeken naar de juiste opleiding.</p><p>Op deze website vindt u ook een lesbrief&#160;die is bedoeld als gereedschapskist voor de docent. U vindt in deze kist enerzijds inspiratie voor werkvormen om de les te vullen. Anderzijds zijn er concrete opdrachten waarmee u uw leerlingen aan het werk kunt zetten. Omdat de gereedschapskist rijkelijk gevuld is, heeft u alle vrijheid om die elementen eruit te pakken die passen bij uw manier van lesgeven. U bepaalt zelf of hoe u uw les inricht! Bij de lesbrief zit ook een handig logboek waarin leerlingen hun ontdekkingen kunnen bijhouden.<br></p><p><br>&#160;</p>
Wijziging inrichtingsbesluit WVO en Examenbesluit4827024-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDe wijziging van het inrichtingsbesluit WVO en Examenbesluit is vastgesteld. Hierin staat onder andere hoe scholen een nieuw keuzevak kunnen ontwikkelen en hoe de examinering en uitslagbepaling in het nieuwe vmbo geregeld zijn.SLO Duiding2016<p>De wijziging van het inrichtingsbesluit WVO en Examenbesluit is vastgesteld. Hierin staat onder andere hoe scholen een nieuw keuzevak kunnen ontwikkelen en hoe de examinering en uitslagbepaling in het nieuwe vmbo geregeld zijn.<br>Met de invoering van nieuw vmbo is er officieel sprake van twee beroepsgerichte vakken&#58;<br>1. Het beroepsgerichte profielvak dat wordt afgesloten met een CSPE en, als de school daarvoor kiest, een SE over de stof van het profielvak.<br>2. Het beroepsgerichte keuzevak&#58; dit bestaat uit vier (GL twee) keuzevakken die elk met naam en cijfer op de eindlijst van de leerling komen. Deze worden alleen met schoolexamens afgesloten.<br></p>Pdf-bestand
Meer Beta en technologie op vmbo-tl4832424-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDe publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie.SLO Duiding2016<p>​De publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie. De publicatie is gemaakt op basis van ervaringen van docenten, schoolleiders en decanen die deelnemen aan het M-Tech-programma. Ook staan in de publicatie handvatten en tools voor onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanorientatie en –begeleiding, samenwerking in de kenten en samenwerking met het bedrijfsleven. </p>Pdf-bestand
Kritische denkvaardigheden, een praktische handreiking voor het mbo.4833724-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDeze handreiking heeft tot doel om docententeams van mbo-instellingen te ondersteunen om aan de slag te gaan met het trainen van kritische denkvaardigheden. Dit kan zowel een plaats krijgen in ...SLO Duiding2016<p>​Deze handreiking heeft tot doel om docententeams van mbo-instellingen te ondersteunen om aan de slag te gaan met het trainen van kritische denkvaardigheden. Dit kan zowel een plaats krijgen in de burgerschapslessen, als in opleidingsgebonden lessen. De handreiking bestaat uit een theoretische inleiding en praktijkvoorbeelden van scholen en organisaties die met scholen samenwerken.</p><p>Voor vmbo-scholen kan de publicatie interessant zijn om te bepalen hoe leerlingen optimaal voorbereid kunnen worden op het mbo. </p>Webpagina
De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs4833824-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDeze publicatie is bedoeld om professionals uit het beroepsonderwijs meer grip te geven op het begrip 21ste eeuwse vaardigheden en om hen te helpen om er mee aan de slag te gaan. SLO Duiding2016<p>​Deze publicatie is bedoeld om professionals uit het beroepsonderwijs meer grip te geven op het begrip 21ste eeuwse vaardigheden en om hen te helpen om er mee aan de slag te gaan. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt geschetst welke veranderingen er op ons afkomen en welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. Ook wordt ter inspiratie een aantal onderwijspraktijken beschreven. </p>Pdf-bestand
Bij vijf jaar vmbo blijft vroege selectie bestaan4835324-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxDit artikel is bedoeld voor schoolleiders en beleidsmakers van vmbo en mbo-scholen/-opleidingen. Het sluit o.a. aan op eerdere ontwikkelingen binnen de aansluiting vmbo-mbo; SLO Duiding2016<p>​Dit artikel is bedoeld voor schoolleiders en beleidsmakers van vmbo en mbo-scholen/-opleidingen. Het sluit o.a. aan op eerdere ontwikkelingen binnen de aansluiting vmbo-mbo; t.w. de VM2-projecten en het in mei 2016 door de VO-raad en Stichting Platforms vmbo gepresenteerde voorstel een vijfde vmbo-jaar in te voeren.<br><br>In het artikel presenteert MBO raad vijf punten als inzet voor de kamerverkiezingen 2017&#58; het tegen gaan van de vroegtijdige keuze in het vmbo. Het plan lijkt aan te sluiten op het kritische standpunt van de OECD, die vindt dat jongeren in Nederland te vroeg in een beroepstrack of een algemeen vormende track worden gevoegd.<br>&#160; <br>Het artikel biedt een aantal argumenten waarom leerlingen op het vmbo pas op een latere leeftijd een keuze zouden moeten kunnen maken voor een beroepsopleiding. Daarbij zou niet de bekostiging (cascadewerking) e.d., maar juist de ontwikkeling van de (puberende) leerling centraal moeten staan. </p><p>Ten slotte verwijst het artikel naar de vijf oproepen aan de politiek voor een toekomstbestendig mbo. <br></p>Webpagina
Aan de slag met LOB4836024-6-2018 00:02:06htmlFalseaspxOp de website 'Aan de slag met LOB' vindt u de routekaart. Deze kunt u inzetten bij het opzetten of vernieuwen van uw LOB-beleid. Hij ondersteunt ...SLO Duiding2016<p>​Op de website <em>Aan de slag met LOB</em> vindt u de routekaart.&#160; Deze kunt u inzetten bij het opzetten of vernieuwen van uw LOB-beleid. Hij ondersteunt u bij het vormgeven van beleid en activiteiten waarmee uw leerlingen goed worden begeleid in de keuzes die ze maken voor hun toekomst.</p><p>Een gedrukt exemplaar kunt u <a href="http&#58;//www.platform-tl.nl/documentatie/overige-publicaties/">hier </a>bestellen.<br></p><p><br>&#160;</p>Webpagina