De landelijke VSHO wedstrijd5057626-3-2018 22:00:0014-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxDe landelijke VSHO wedstrijd zal dit jaar plaatsvinden op 27 maart op de François Vatelschool in Den Haag.
NRO-congres voor onderwijs en onderzoek5057730-10-2018 23:00:0014-10-2018 00:04:2221htmlFalseaspxHet NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ...
Conferentie over nieuwe leerweg vmbo I539721-11-2018 23:00:0014-10-2018 00:04:22htmlFalseaspxIn november/december organiseren het Platform-TL, de VO-raad, SPV en SLO vier kleinschalige conferenties waarin de nieuwe leerweg GL/TL centraal staat. Deze conferenties zijn bedoeld voor school- en teamleiders werkzaam in de GL en/of TL (bovenbouw vmbo).