Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Onderzoek / Evaluatie

NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

31-10-2018

Het NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. U kunt er inspiratie opdoen voor uw eigen vakgebied.Er is ook ruimte voor kennisdeling en goede gesprekken met collega's uit het onderwijs.

Wilt u een impressie van de conferentie van vorig jaar? Bekijk dan het fotoalbum voor een impressie.