Sector
  • Vso
  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Alles over het schoolexamen

3-8-2017

​Op deze pagina vindt u informatie en suggesties voor het ontwikkelen en afnemen van de schoolexamens beroepsgerichte vakken. Van wet- en regelgeving en hulpmiddelen die u kunt gebruiken voor het inrichten van het schoolexamen tot formatieve evaluatie. Heeft u nog specifieke vragen? Dan kunt u de FAQ op de website van SPV raadplegen. 

Wat moet en wat mag in het vmbo

Wat is precies landelijk voorgeschreven? Welke ruimte heeft u om eigen beslissingen te maken? Dat staat beschreven in de publicatie "Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo" van Stichting Platforms Vmbo (SPV). SPV heeft ook een aanvulling geschreven op deze uitgave "Wat moet en wat mag in het vso". Hierin wordt ingegaan op de mogelijke samenwerking tussen vso en vmbo, symbioseregelingen, examenmogelijkheden en keuzes die scholen voor vso en vmbo kunnen maken. 

Handreiking Schoolexamen beroepsgerichte vakken

SLO maakt voor alle examenvakken handreikingen. In de handreikingen leggen we uit wat moet en wat mag en welke keuzes gemaakt kunnen worden bij de inrichting van het onderwijs en het schoolexamen. Ook worden suggesties gegeven voor vorm en inhoud van PTA’s, schoolexamentoetsen en worden hulpmiddelen aangeboden voor de inrichting van het schoolexamen.

Formatief evalueren in de beroepsgerichte vakken

Niet alle eindtermen hoeven in een schoolexamen getoetst te worden. U kunt het vergelijken met het halen van het rijbewijs. Tijdens de rijlessen worden alle bijzondere verrichtingen geoefend, van achteruit inparkeren tot de hellingproef. Maar bij het rijexamen zelf komen er hooguit twee aan bod. Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw leerlingen wel alle vaardigheden ontwikkelen, zonder dat zij overal een cijfer voor krijgen? Dat kan met formatief evalueren. Bij formatief evalueren staat de leerontwikkeling centraal. Het heeft als doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Wilt u hier meer over weten? Zie de link in het rechtermenu.

FAQ van SPV

Op deze pagina van SPV worden de veelvoorkomende vragen over het schoolexamen beantwoord .