Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
Trefwoorden
  • kwaliteitskaart

Kwaliteitskaart. Arbeidstoeleiding praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

7-8-2018

​Bosch, J. (2015). Kwaliteitskaart. Arbeidstoeleiding praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Den Haag: School aan Zet.

​Deze kwaliteitskaart geeft een beeld van arbeidstoeleiding in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Onder arbeidstoeleiding verstaan we alle activiteiten die leerlingen voorbereiden op het verkrijgen en behouden van een loonvormende arbeidsplaats, al dan niet zelfstandig, begeleid of beschut. Het beschrijft uitgangspunten waarbij de behoeften van de leerling en de mogelijkheden van de omgeving leidend zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden en wat belangrijke dingen zijn om rekening mee te houden.