Sector
  • Vmbo
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang

Bij vijf jaar vmbo blijft vroege selectie bestaan

14-5-2018

​van Daalen, R. (2016). Bij vijf jaar vmbo blijft vroege selectie bestaan. MBO2025. Op 10 mei 2017 ontleend aan http://www.mbo2025.nl/bij-vijf-jaar-vmbo-blijft-vroege-selectie-bestaan 

​Dit artikel is bedoeld voor schoolleiders en beleidsmakers van vmbo en mbo-scholen/-opleidingen. Het sluit o.a. aan op eerdere ontwikkelingen binnen de aansluiting vmbo-mbo; t.w. de VM2-projecten en het in mei 2016 door de VO-raad en Stichting Platforms vmbo gepresenteerde voorstel een vijfde vmbo-jaar in te voeren.

In het artikel presenteert MBO raad vijf punten als inzet voor de kamerverkiezingen 2017: het tegen gaan van de vroegtijdige keuze in het vmbo. Het plan lijkt aan te sluiten op het kritische standpunt van de OECD, die vindt dat jongeren in Nederland te vroeg in een beroepstrack of een algemeen vormende track worden gevoegd.
 
Het artikel biedt een aantal argumenten waarom leerlingen op het vmbo pas op een latere leeftijd een keuze zouden moeten kunnen maken voor een beroepsopleiding. Daarbij zou niet de bekostiging (cascadewerking) e.d., maar juist de ontwikkeling van de (puberende) leerling centraal moeten staan.

Ten slotte verwijst het artikel naar de vijf oproepen aan de politiek voor een toekomstbestendig mbo.