Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Doorlopende leerlijnen
  • Aansluiting
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs

7-8-2018

​Christoffels, I. & Baay, P. (2016). De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs. 's-Hertogenbosch: ECBO.

​Deze publicatie is bedoeld om professionals uit het beroepsonderwijs meer grip te geven op het begrip 21ste eeuwse vaardigheden en om hen te helpen om er mee aan de slag te gaan. Aan de hand van literatuuronderzoek wordt geschetst welke veranderingen er op ons afkomen en welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. Ook wordt ter inspiratie een aantal onderwijspraktijken beschreven.