Sector

  • Vmbo

Vakgebied

  • Alle beroepsgerichte sectoren

Leerplankundig thema

  • Opbrengstgericht werken

Trefwoorden

  • feedback instrument
  • differentiatieplan
  • klashandelingsplan
  • checklist leerdoelen
  • analyse-instrument
  • Vakwerkplan

De Toolkit OGW Samen werken aan onderwijskwaliteit

11-1-2016

​Vermaas, J. (2014). De toolkit OGW Samen werken aan onderwijskwaliteit. Utrecht: VO Raad.

​Met de Toolkit OGW krijgen schoolleiders en docenten handvatten om samen het leren van hun leerlingen zichtbaar te maken en continu te verbeteren. De toolkit bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de brede opvatting van opbrengstgericht werken uitgewerkt. Dit deel is bedoeld om op de school het gesprek over leren en opbrengstgericht werken te voeren. Het tweede deel bestaat uit instrumenten die reeds met succes in de praktijk worden gebruikt. Door de inzet van deze OGW-instrumenten krijgt kwaliteitszorg een vaste plek in het onderwijs van de van de school.