Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Opbrengstgericht werken
Trefwoorden
  • feedback instrument
  • differentiatieplan
  • klashandelingsplan
  • checklist leerdoelen
  • analyse-instrument

De Toolkit OGW Samen werken aan onderwijskwaliteit

7-8-2018

​Vermaas, J. (2014). De toolkit OGW Samen werken aan onderwijskwaliteit. Utrecht: VO Raad.

​Met de Toolkit OGW krijgen schoolleiders en docenten handvatten om samen het leren van hun leerlingen zichtbaar te maken en continu te verbeteren. De toolkit bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de brede opvatting van opbrengstgericht werken uitgewerkt. Dit deel is bedoeld om op de school het gesprek over leren en opbrengstgericht werken te voeren. Het tweede deel bestaat uit instrumenten die reeds met succes in de praktijk worden gebruikt. Door de inzet van deze OGW-instrumenten krijgt kwaliteitszorg een vaste plek in het onderwijs van de van de school.