Sector
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Beleid
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
  • keuze
  • kwalificatiedossier

Wetsvoorstel mbo keuzedelen

4-11-2015

Op deze webpagina staan de hoofdlijnen van het wetsvoorstel invoering keuzedelen mbo waarmee de eerste kamer op 13 oktober 2015 heeft ingestemd. Daarnaast wordt er op deze webpagina doorgelinkt naar de respectievelijke kamerstukken en verwezen naar informatie over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

Het wetsvoorstel legt de grondslag voor invoering van keuzedelen als verplicht onderdeel van de kwalificatiestructuur middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als gevolg hiervan zal elke nieuwe opleiding gebaseerd zijn op een kwalificatie en één of meer keuzedelen.

Deze informatie is voor het vmbo van belang in het kader van de aansluiting.