Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Media, vormgeving en ICT
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
  • Regionale samenwerking

Grafische industrie arbeidsupdate

31-3-2016

​IJzerman, S. & Aalst, M. van der (2015). Grafische Industrie Arbeidsmarktupdate. UWV: Amsterdam.

In het kader van regionale afstemming vmbo-mbo is deze update voor de grafische industrie interessant voor docent/ontwikkelaars met betreking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI.

Door onder andere digitalisering, toepassing van ICT en toenemende concurrentie daalt de werkgelegenheid in de Grafische industrie al sinds de jaren negentig. Er liggen wel kansen voor de sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan de kansen van grafische bedrijven vergroten, ook op het gebied van export.