Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Landelijk beleid

Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap

7-8-2018

​Onderwijsraad (2015). Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap. Den Haag: Onderwijsraad

​Deze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden.

Verschillende onderwijsvernieuwingen hebben in het vmbo plaatsgevonden. Deze waren gericht op het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zijn de eerder genoemde knelpunten echter onvoldoende opgelost. De raad komt op basis van de in dit advies gemaakte analyse tot de conclusie dat het vmbo te versterken is door leerwegen te clusteren en vakmanschap te profileren.