Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Professionalisering

Hoe goed leiden wij (v)mbo docenten op? Aansluiting van opleiding op de actuele onderwijspraktijk

14-1-2016

​Rijst, R.M. van der, Duijn, G. van, & Nedermeijer, J. (2011). Hoe goed leiden wij (v)mbo docenten op? Aansluiting van opleiding op de actuele onderwijspraktijk. Leiden: ICLON.

​In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de opleiding van leraren voor het (v)mbo. Relevante informatie over de professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs, zij-instromers en schoolleiders in het (v)mbo en lerarenopleidingen leraren beroepsonderwijs.

De minister van OCW heeft in 2009 aan de Onderwijsraad de volgende adviesvraag voorgelegd:
‘In welke mate worden aanstaande vmbo- en mbo-leraren in het huidige opleidingen- en kwalificatiestelsel1 adequaat voorbereid op hun taken in het vmbo en mbo? Welke maatregelen kan de minister nemen om het opleidingen- en kwalificatiestelsel te verbeteren?’
Dit rapport geeft in hoofdstuk 8 een samenvatting en aanleiding tot discussie. Met name over de vraag of er op basis van het onderzoek, behoefte is aan een aparte lerarenopleiding voor (v)mbo docenten.