Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
Trefwoorden
  • kamerbrief

Kamerbrief over de professionalisering van nieuwe profielen in het vmbo

11-1-2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 30 079, nr.57. Kamerbrief over de professionalisering van nieuwe profielen in het vmbo

Met deze kamerbrief informeert Staatssecretaris Dekker (OCW) de Tweede Kamer over de aanpak van de professionalisering van leraren in de nieuwe profielen van het vmbo.

Voor een succesvolle invoering van profielen in het vmbo zijn goed toegeruste leraren nodig. Alle leraren in beroepsgerichte vakken in het vmbo zullen binnen korte tijd de overstap maken van hun huidige praktijkvak naar een nieuw profiel dat een breder vakgebied omvat. Daarnaast raakt de versterkte inzet op loopbaanoriëntatie en – begeleiding (lob) in de profielen een bredere groep leraren.

In deze brief wordt eerst kort stilgestaan bij de achtergrond van de nieuwe profielen, vervolgens wordt ingegaan op professionalisering op korte termijn en de maatregelen die nodig zijn voor de langere termijn. Ten slotte wordt toegelicht hoe leraren en scholen hierbij worden ondersteund.