LOB en groene doorstroom867514-5-2018 09:19:0728http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze website is bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het agrarisch beroepsonderwijs. De AOC's hebben groene ambities geformuleerd ten aanzien van de groene doorstroom ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>Deze website is bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het agrarisch beroepsonderwijs. De AOC's hebben groene ambities geformuleerd ten aanzien van de groene doorstroom en LOB. In het project &quot;LOB en groene doorstroom&quot; zijn een aantal pilots op scholen uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de effecten van verschillende LOB interventies op locatie die ten opzichte van elkaar verschillen (in populatie, omgeving en aangeboden niveaus). Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de factoren die bepalend zijn voor de interne doorstroom van het vmbo-groen naar het mbo-groen. De publicatie kunt u vinden via de link hiernaast.</div>Webpagina
Core Curricula and Qualification Requirements831616-5-2018 11:51:26146http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDocenten en schoolleiders in het vmbo kunnen op deze website meer lezen over de Finse kerncurricula, waaronder Vocational Education and Training ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Docenten en schoolleiders in het vmbo kunnen op deze website meer lezen over de Finse kerncurricula, waaronder&#160;Vocational Education and Training.</div>Webpagina
AOC Raad827916-5-2018 11:47:2622http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDe AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC's in Nederland ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC's in Nederland. De dertien AOC’s verzorgen groen onderwijs op vmbo-,&#160;mbo-niveau en volwasseneneducatie op ruim honderd locaties door het hele land. Vmbo-groen wordt ook gegeven op een aantal scholengemeenschappen met een afdeling groen. Deze worden in de AOC Raad vertegenwoordigd door de Vereniging Buitengewoon Groen. De website geeft onder meer informatie over&#160;de aangesloten scholen en de kenmerken en verschijningsvormen van groen onderwijs.</div>Webpagina
Innovatiearrangement zorgt voor toekomstbestendig techniekonderwijs in Parkstad851316-5-2018 12:04:0229http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxOp deze website kunt u lezen over de ervaringen die zijn opgedaan bij het realiseren van het innovatiearrangement ToekomstbestendigTechniekonderwijs Parkstad.text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2014<div>Op deze website kunt u lezen over de ervaringen die zijn opgedaan bij het realiseren van het innovatiearrangement ToekomstbestendigTechniekonderwijs Parkstad.</div><div>Het (HPBO) innovatiearrangement&#160;formuleerde de volgende drie uitgangspunten om realistisch en innovatief beroepsonderwijs aan te bieden in de regio Zuid-Limburg&#58;</div> <ul> <li>permanente vakinhoudelijke aanpassing van het onderwijs dat rekening houdt met regionale veranderingen</li> <li>nauwe samenwerking met regionale bedrijven voor aantrekkelijk en betaalbaar onderwijs;</li> <li>werving, begeleiding en doorstroming van studenten in het techniekonderwijs, vanuit een gezamenlijke visie.</li></ul> <p>Regionaal zijn een aantal TOP-teams samengesteld uit vmbo, mbo en hbo studenten. Onder begeleiding van docenten en medewerkers uit bedrijven voerden ze actuele opdrachten uit in de echte beroepspraktijk.</p><p>De docenten, studenten en bedrijven hebben in TBTOP geleerd wat het is om concrete opdrachten uit te voeren met studenten en professionals met een volledig verschillende achtergrond. Hierdoor is een cultuurverandering in het onderwijs in gang gezet. Docenten hebben geleerd om door de bril van de praktijk over de grenzen van hun vakgebied te kijken. <br></p>Webpagina
Nationaal Techniekpact 2020861716-5-2018 07:59:5311http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze website is onder andere bedoeld voor mentoren, loopbaanoriëntatiebegeleiders en decanen in de sector techniek van het beroepsonderwijs ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>Deze website is onder andere bedoeld voor mentoren, loopbaanoriëntatiebegeleiders en decanen in de sector techniek van het beroepsonderwijs. Het kabinet heeft in 2013 samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemersorganisaties het Techniekpact gesloten. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen langs drie actielijnen&#58; meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding; meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan; mensen die werken in de techniek blijven behouden voor de techniek.</div>Pdf-bestand
Kijk op keuzes4747820-5-2018 00:02:27htmlFalseaspxIn dit boekje leest u voorbeelden van de manier waarop scholen afstemmen met andere vmbo-scholen en het mbo en hoe ze samen keuzes mogelijk maken die leerlingen iets opleveren. Met een grote rol voor de beroepspraktijk en het ...SLO Duiding2016<p>​In dit boekje leest u voorbeelden van de manier waarop scholen afstemmen met andere vmbo-scholen en het mbo en hoe ze samen keuzes mogelijk maken die leerlingen iets opleveren. Met een grote rol voor de beroepspraktijk en het regionaal bedrijfsleven.<br>Kenmerkend voor deze scholen is dat ze keuzes gemaakt hebben (en nog steeds maken) op basis van hun visie. Telkens weer worden afwegingen gemaakt, zoals&#58; we willen leerlingen helpen om bewuste keuzes te maken, uitdagende keuzemogelijkheden bieden, afstemmen met het vervolgonderwijs, wat is de arbeidsmarktrelevantie en haalbaarheid/organiseerbaarheid.</p>Pdf-bestand
Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb 4816820-5-2018 00:02:27htmlFalseaspxDeze handreiking met leerarrangementen is bedoeld voor docenten beroepsgericht en docenten LO om sportieve bb/kb leerlingen te ondersteunen bij het ontplooien van hun talenten ...SLO Duiding2016Ger van Mossel;Martha Haverkamp<p>​De handreiking Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb met leerarrangementen dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO. </p><p>De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen voor kunnen bereiden op vervolgstudie en beroep. De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur met een profielvak en keuzevakken biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. <br>Mede geïnspireerd op de ervaringen met het schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2 (LO2) in de gemengde en theoretische leerweg wordt in kaart gebracht hoe ook voor basis- en kaderleerlingen een doorlopende leerlijn gecreëerd kan worden. Een leerlijn waarin het omgaan met mensen en het regelen van beweeg- en sportactiviteiten centraal staan.<br></p>Pdf-bestand
Grafische industrie arbeidsupdate4817420-5-2018 00:02:27htmlFalseaspxDeze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.SLO Duiding2015<p>Deze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.</p><p>Door onder andere digitalisering, toepassing van ICT en toenemende concurrentie daalt de werkgelegenheid in de Grafische industrie al sinds de jaren negentig. Er liggen wel kansen voor de sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan de kansen van grafische bedrijven vergroten, ook op het gebied van export.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Voortijdig School Verlaten (VSV)4824120-5-2018 00:02:27htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u informatie over voortijdig schoolverlaten. Hiermee kunt u gerichter sturen op vermindering van schooluitval ...SLO Duiding<p>​Op deze pagina vindt u informatie over voortijdig schoolverlaten. Hiermee kunt u gerichter sturen op vermindering van schooluitval. </p><p>Van feiten en cijfers tot maatregelen waarmee u&#160;aanknopingspunten kunt vinden om samen met gemeenten, mbo-instellingen en vo-scholen in de regio&#160;structurele verbeteringen aan te brengen.&#160;</p>Pdf-bestand
De mooiste parels van groen onderwijs in beeld4825320-5-2018 00:02:27htmlFalseaspxDe AOC's gaan voorop in de vergroening. Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het ...SLO Duiding<p>​De AOC's gaan voorop in de vergroening. <br>Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het groene (v)mbo, krijgen docenten en leerlingen een beeld van de beweging ‘Voorop in de Vergroening’.<br><br>Vergroening zit in het DNA van het groene onderwijs. De&#160;toenemende aandacht voor duurzaamheid, natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt om goed opgeleide mensen. </p><p>Op de thema pagina via de link hiernaast vindt u &quot;Parels van project voorop in de vergroening&quot;<br></p>Pdf-bestand