Building on Young Apprenticeships. Equal Opportunities81897-8-2018 09:53:0826http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxSchoolleiders en docenten in het (v)mbo kunnen in deze publicatie lezen over de introductie van het Britse 'Young Apprentice (YA) programme' ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2007<div>Schoolleiders en docenten&#160;in het (v)mbo kunnen in deze publicatie lezen over de introductie van&#160;het Britse 'Young Apprentice (YA) programme'. Dat is een nieuwe beroepsgerichte leerroute naast het GCSE. Ze gaan ook in op de&#160;effectiviteit van verschillende vormen van regionale samenwerking tussen ‘schools, colleges and training providers’.</div>Pdf-bestand
Draaiboek buddystage835410-8-2018 06:16:5030http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze publicatie is bedoeld voor mentoren, studieadviseurs en loopbaanbegeleiders in het vmbo. De buddystage is een mogelijk onderdeel van het programma loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de vierde klas van het vmbo. text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2009<div>Deze publicatie is bedoeld voor mentoren, studieadviseurs en loopbaanbegeleiders in het vmbo. De buddystage is een mogelijk onderdeel van het programma loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de vierde klas van het vmbo. De vmbo-leerling loopt twee werkdagen mee met een stagiair in het mbo. De mbo-stagiair wordt de 'buddy' van de leerling genoemd. Het doel van de buddystage is het ontwikkelen van opleidingsbeelden bij de leerling. Dit draaiboek bevat een voorbeeldopzet voor zo’n buddystage. Deze opzet is bedoeld als voorbeeld. Indien gewenst kunnen de opdrachten, aanwijzingen en draaiboek aan de eigen situatie aangepast worden.</div>Pdf-bestand
Het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland83789-8-2018 07:21:18100http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDe website van Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de route van onderwijs naar werk en biedt een uitgebreide kennisbank rondom arbeidstoeleiding en de toolboxen assessment, transitieplan en deskundightext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>De website van Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de route van onderwijs naar werk en biedt een uitgebreide kennisbank rondom arbeidstoeleiding en de toolboxen assessment, transitieplan en deskundigheid. </div>Webpagina
Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek85729-8-2018 07:22:1332http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze website is bedoeld voor docenten (techniek), mentoren, decanen, loopbaanoriëntatiebegeleiders en beleidsmakers in het beroepsonderwijs. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>Deze website is bedoeld voor docenten (techniek), mentoren, decanen, loopbaanoriëntatiebegeleiders en beleidsmakers in het beroepsonderwijs. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ict te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden. De activiteiten die VHTO voor het onderwijs verzorgt, richten zich op&#58; verbetering van de aansluiting van het bèta/technische onderwijs op de kennis en interesse van meisjes in het primair en het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo); kwaliteitsverbetering en vergroting van de aantrekkelijkheid van het (middelbaar en hoger) technisch onderwijs door de implementatie van leerstijlen, activerende onderwijsvormen en gender inclusive curricula; ondersteuning van het emancipatiebeleid van de onderwijsinstellingen door kwantitatieve managementinformatie, onderzoek en stafsupport.</div>Webpagina
Mbo-opleidingsbeelden ontwikkelen. Onderdeel van LOB in het vmbo86889-8-2018 07:14:30109http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxIn deze publicatie, bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders, staat het ontwikkelen van opleidingsbeelden als onderdeel van LOB centraal. De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen, naast aandacht voor..text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2010<div>​​​In deze publicatie, bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders, staat het ontwikkelen van opleidingsbeelden als onderdeel van LOB centraal. De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen, naast aandacht voor beroepsbeelden, ook zorgen dat leerlingen vervolgopleidingen bezoeken en daar ervaringen opdoen. In het laatste hoofdstuk worden succesfactoren op een rij gezet.</div>Pdf-bestand
Prosperity for all in the global economy - world class skills. Final Report87537-8-2018 09:53:29137http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDit rapport is van belang voor schoolleiders, materiaalontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. De Britse overheid heeft de voorzitter van de National Employment Panel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de 'skills mix' voor ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2006<div>Dit rapport is van belang voor schoolleiders, materiaalontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. De Britse overheid heeft de voorzitter van de National Employment Panel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de 'skills mix' voor de Engelse samenleving tot 2020. Het rapport stelt een radicale 'skills'-wijziging voor en omschrift duidelijke basis-, intermediaire en hogere 'skills'. Hoewel in de studie de nadruk ligt op 'skills' voor volwassenen, spreekt het rapport zijn bezorgdheid uit over de leeftijdsgroep van 14 - 19 jaar en doet voorstellen voor actie voor die leeftijdsgroep. Hoewel er verbetering zichtbaar is, moet er nog veel gebeuren om er zeker van te zijn dat jonge mensen de school verlaten met de vaardigheden die ze op de arbeidsmarkt nodig hebben. </div>Pdf-bestand
Grafische industrie arbeidsupdate4817417-8-2018 08:56:33htmlFalseaspxDeze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.SLO Duiding2015<p>Deze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.</p><p>Door onder andere digitalisering, toepassing van ICT en toenemende concurrentie daalt de werkgelegenheid in de Grafische industrie al sinds de jaren negentig. Er liggen wel kansen voor de sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan de kansen van grafische bedrijven vergroten, ook op het gebied van export.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
De mooiste parels van groen onderwijs in beeld4825317-8-2018 08:56:33htmlFalseaspxDe AOC's gaan voorop in de vergroening. Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het ...SLO Duiding<p>​De AOC's gaan voorop in de vergroening. <br>Aan de hand van een kleine greep uit de vele prachtige projecten die zijn samengevat in een interactieve presentatie van het groene (v)mbo, krijgen docenten en leerlingen een beeld van de beweging ‘Voorop in de Vergroening’.<br><br>Vergroening zit in het DNA van het groene onderwijs. De&#160;toenemende aandacht voor duurzaamheid, natuur, biobased economy, groene leefomgeving en gezond en veilig voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt om goed opgeleide mensen. </p><p>Op de thema pagina via de link hiernaast vindt u &quot;Parels van project voorop in de vergroening&quot;<br></p>Pdf-bestand
Beroepen in beeld4826017-8-2018 08:56:33htmlFalseaspxDeze website biedt decanen en docenten een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo: alle mbo-opleidingen waar uw leerlingen voor kunnen kiezen staan erop ...SLO Duiding<p>​De website Beroepen in beeld biedt decanen en docenten een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo&#58; alle mbo-opleidingen waar uw leerlingen voor kunnen kiezen kunt u er vinden. Beroepsomschrijvingen, filmpjes én (heel belangrijk) informatie over de kansen op een stage en een baan staan beschreven. Hiermee kunt u uw leerlingen helpen met het zoeken naar de juiste opleiding.</p><p>Op deze website vindt u ook een lesbrief&#160;die is bedoeld als gereedschapskist voor de docent. U vindt in deze kist enerzijds inspiratie voor werkvormen om de les te vullen. Anderzijds zijn er concrete opdrachten waarmee u uw leerlingen aan het werk kunt zetten. Omdat de gereedschapskist rijkelijk gevuld is, heeft u alle vrijheid om die elementen eruit te pakken die passen bij uw manier van lesgeven. U bepaalt zelf of hoe u uw les inricht! Bij de lesbrief zit ook een handig logboek waarin leerlingen hun ontdekkingen kunnen bijhouden.<br></p><p><br>&#160;</p>
Meer beta en technologie op vmbo-tl4832417-8-2018 08:56:33htmlFalseaspxDe publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie.SLO Duiding2016<p>​De publicatie laat zien wat er in de afgelopen twee jaar is gebeurd en bereikt gedurende de looptijd van M-tech. Het doel van M-Tech is dat meer leerlingen op vmbo-tl bewust en beargumenteerd kiezen voor een bètagerichte studie in de technologie. De publicatie is gemaakt op basis van ervaringen van docenten, schoolleiders en decanen die deelnemen aan het M-Tech-programma. Ook staan in de publicatie handvatten en tools voor onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanorientatie en –begeleiding, samenwerking in de kenten en samenwerking met het bedrijfsleven. </p>Pdf-bestand