Beroepsgericht vak afronden op een hoger niveau155210-12-2017 01:09:4014htmlFalseaspx​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus ...SLO Duiding2015<p>​Hoe kunnen talenten van leerlingen optimaal benut worden? Deze vraag duikt regelmatig op voor alle onderwijstypen en op alle niveaus. De ambitie om leerlingen uit te dagen is er, alsmede de wettelijke ruimte om dit te realiseren. Een beroepsgericht vak afronden op een hoger niveau is een manier om dit te realiseren. In deze publicatie worden verschillende scenario's beschreven en uitgewerkt.</p>
Nee heb je ...681210-12-2017 01:09:4023htmlFalseaspx‘Nee heb je...’ is een inspirerende film ter inspiratie voor scholen en docenten over loopbaanoriëntatie in het vmbo. De film laat zien hoe u LOB vorm kunt geven vanuit de praktijk en in samenwerking met bedrijven. SLO Duiding2016<p>​‘Nee heb je...’ is een inspirerende film ter inspiratie voor scholen en docenten over loopbaanoriëntatie in het vmbo. De film laat zien hoe u LOB vorm kunt geven vanuit de praktijk en in samenwerking met bedrijven. Centraal staat de intensieve loopbaanoriëntatie die binnen het vmbo steeds meer aandacht krijgt. U kunt zien hoe leerlingen tijdens hun opleiding ontdekken waar hun talent ligt en wat de keuze voor een bepaald beroep in de praktijk inhoudt. </p>Website
We zijn begonnen! Tweede meting monitor Vakmanschap- en technologieroutes862710-12-2017 01:09:4013htmlFalseaspxDit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. SLO Duiding2016<p>​Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven. </p>Pdf-bestand
Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo1689810-12-2017 01:09:4059htmlFalseaspxIn deze publicatie wordt de thbo-route geschetst die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo.SLO Duiding2015Kwik, I.;Liesbeth Pennewaard<p>​In deze publicatie wordt de thbo-route geschetst die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die <span>de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. </span>De beschrijving van deze maatwerkroute biedt schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspiratie om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.</p><p>Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo ondersteunen bij het vormgeven van dergelijke maatwerkroutes in hun school.</p>Pdf-bestand
Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap1689910-12-2017 01:09:4025htmlFalseaspxDeze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden.SLO Duiding2015Onderwijsraad<p>​Deze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden.</p><p>Verschillende onderwijsvernieuwingen hebben in het vmbo plaatsgevonden. Deze waren gericht op het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zijn de eerder genoemde knelpunten echter onvoldoende opgelost. De raad komt op basis van de in dit advies gemaakte analyse tot de conclusie dat het vmbo te versterken is door leerwegen te clusteren en vakmanschap te profileren.<br></p>Pdf-bestand
Routekaart naar profielen1690010-12-2017 01:09:4029htmlFalseaspxDeze publicatie helpt scholen bij het invoeren van de beroepsgerichte programma's door middel van het beantwoorden van veel voorkomende vragen.SLO Duiding2015Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<p>Deze publicatie helpt scholen bij het invoeren van de beroepsgerichte programma's door middel van het beantwoorden van veel voorkomende vragen, zoals&#58;</p><ul><li>Welke vmbo-profielen mag mijn school met ingang van schooljaar 2016/2017 aanbieden?</li><li>Kan mijn school toestemming krijgen om te starten met een nieuw profiel (dat we niet door omzetting van het huidige aanbod kunnen verkrijgen)?</li></ul>Pdf-bestand
Vakevent wedstrijden1690110-12-2017 01:09:4016htmlFalseaspxTijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens & DienstverlenenSLO Duiding<p>Tijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens &amp; Dienstverlenen. Het Vakevent is bedoeld voor Vakcollege-leerlingen die in leerjaar twee zitten, een mooi moment om te zien wat ze allemaal hebben geleerd. Maar het Vakevent is vooral bedoeld om de leerlingen nog meer te enthousiasmeren. Op deze website vindt u alle informatie over de Vakevent wedstrijden.</p>Website
Vakkanjers1690210-12-2017 01:09:4053htmlFalseaspxMet Vakkanjers ontdek en ontwikkel je jouw vakmanschap – van de eerste klas op het vmbo tot en met het mbo. Met echte opdrachten, voor een landelijke opdrachtgever.SLO Duiding<p>​Met Vakkanjers ontdek en ontwikkel je jouw vakmanschap – van de eerste klas op het vmbo tot en met het mbo. Met echte opdrachten, voor een landelijke opdrachtgever. <br>Goed opgeleide technici maken letterlijk de toekomst van ons land. Met deze vakkanjer wedstrijden zetten leerlingen een nieuwe stap in hun ontwikkeling. Ze zijn de vakmensen van morgen!</p>Webpagina
Stichting jeugdvakwedstrijden vmbo1690310-12-2017 01:09:4019htmlFalseaspxDe Stichting Jeugdvakwedstrijden organiseert vakwedstrijden voor jonge brood- en banketbakkers. Doel van deze wedstrijden is de deelnemers in competitieverband uit te dagen hun vakbekwaamheid te meten met die van anderen.SLO Duiding<p>​De Stichting Jeugdvakwedstrijden organiseert vakwedstrijden voor jonge brood- en banketbakkers. Doel van deze wedstrijden is de deelnemers in competitieverband uit te dagen hun vakbekwaamheid te meten met die van anderen. Er zijn drie verschillende klassen&#58; broodbakken, banketbakken en brood- en banketbakken. Op deze website vindt u alle informatie over de vakwedstrijden.</p>Website
NK metselen en voegen1690410-12-2017 01:09:4013htmlFalseaspxDe Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Metselen en het Nederlands Kampioenschap Voegen.SLO Duiding<p>​De Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Metselen en het Nederlands Kampioenschap Voegen. De deelnemende vmbo-leerlingen gaan voor het hoogst haalbare&#58; de Zilveren Troffel en de Voegspijkertrofee. Op deze website vindt u alle informatie over de kampioenschappen.</p>Website