Grafische industrie arbeidsupdate4817416-12-2018 01:06:43htmlFalseaspxDeze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.SLO Duiding2015<p>Deze arbeidsmarktupdate voor de grafische industrie met betrekking tot het aanbod van de keuzevakken in het vmbo profiel MVI is interessant in het kader van regionale afstemming vmbo-mbo.</p><p>Door onder andere digitalisering, toepassing van ICT en toenemende concurrentie daalt de werkgelegenheid in de Grafische industrie al sinds de jaren negentig. Er liggen wel kansen voor de sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan de kansen van grafische bedrijven vergroten, ook op het gebied van export.</p><p>&#160;</p>Pdf-bestand
Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo1689816-12-2018 01:06:4368htmlFalseaspxIn deze publicatie vindt u een schets van de thbo-route die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo ...SLO Duiding2015Kwik, I.;Liesbeth Pennewaard<p>​<span>In deze publicatie vindt u een schets van de thbo-route die het Kennemer College in Heemskerk aanbiedt aan leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. </span>De beschrijving van deze maatwerkroute biedt schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspiratie om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.</p><p>Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo ondersteunen bij het vormgeven van dergelijke maatwerkroutes in hun school.</p>Pdf-bestand
Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap1689916-12-2018 01:06:4343htmlFalseaspxDeze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden ...SLO Duiding2015Onderwijsraad<p>​Deze publicatie is een advies van de onderwijsraad, op verzoek van de Tweede Kamer, over hoe de positie van het vmbo versterkt kan worden.</p><p>Verschillende onderwijsvernieuwingen hebben in het vmbo plaatsgevonden. Deze waren gericht op het verbeteren van de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zijn de eerder genoemde knelpunten echter onvoldoende opgelost. De raad komt op basis van de in dit advies gemaakte analyse tot de conclusie dat het vmbo te versterken is door leerwegen te clusteren en vakmanschap te profileren.<br></p>Pdf-bestand
Routekaart naar profielen1690016-12-2018 01:06:4335htmlFalseaspxDeze publicatie helpt scholen bij het invoeren van de beroepsgerichte programma's door middel van het beantwoorden van veel voorkomende vragen.SLO Duiding2015Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo;Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap<p>In deze publicatie vindt u antwoorden op vragen zoals&#58;</p><ul><li>Welke vmbo-profielen mag mijn school met ingang aanbieden?</li><li>Kan mijn school toestemming krijgen om te starten met een nieuw profiel (dat we niet door omzetting van het huidige aanbod kunnen verkrijgen)?</li></ul>Pdf-bestand
Vakevent wedstrijden1690116-12-2018 01:06:4390htmlFalseaspxTijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens & Dienst ...SLO Duiding<p>Tijdens Vakevent wedstrijden strijden leerlingen van Vakcolleges door het hele land tegen elkaar. De wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met lesstof van de Vakroute. Er is een wedstrijd voor Techniek en een wedstrijd voor Mens &amp; Dienstverlenen. Het Vakevent is bedoeld voor Vakcollege-leerlingen die in leerjaar twee zitten, een mooi moment om te zien wat ze allemaal hebben geleerd. Maar het Vakevent is vooral bedoeld om de leerlingen nog meer te enthousiasmeren. Op deze website vindt u alle informatie over de Vakevent wedstrijden.</p>Website
Vakkanjers1690216-12-2018 01:06:4393htmlFalseaspxMet Vakkanjers ontdek en ontwikkel je jouw vakmanschap – van de eerste klas op het vmbo tot en met het mbo. Met echte opdrachten, voor een landelijke opdrachtgever.SLO Duiding<p>​Met Vakkanjers ontdek en ontwikkel je jouw vakmanschap – van de eerste klas op het vmbo tot en met het mbo. Met echte opdrachten, voor een landelijke opdrachtgever. <br>Goed opgeleide technici maken letterlijk de toekomst van ons land. Met deze vakkanjer wedstrijden zetten leerlingen een nieuwe stap in hun ontwikkeling. Ze zijn de vakmensen van morgen!</p>Webpagina
Stichting jeugdvakwedstrijden vmbo1690316-12-2018 01:06:4361htmlFalseaspxDe Stichting Jeugdvakwedstrijden organiseert vakwedstrijden voor jonge brood- en banketbakkers. Doel van deze wedstrijden is de deelnemers in competitieverband uit te dagen hun vakbekwaamheid te meten met die van anderen.SLO Duiding<p>​​​De Stichting Jeugdvakwedstrijden organiseert vakwedstrijden voor jonge brood- en banketbakkers. Doel van deze wedstrijden is de deelnemers in competitieverband uit te dagen hun vakbekwaamheid te meten met die van anderen. Er zijn drie verschillende klassen&#58; broodbakken, banketbakken en brood- en banketbakken. Op deze website vindt u alle informatie over de vakwedstrijden.</p>Website
NK metselen en voegen1690416-12-2018 01:06:4357htmlFalseaspxDe Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Metselen en het Nederlands Kampioenschap Voegen ...SLO Duiding<p>​De Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks het Nederlands Kampioenschap Metselen en het Nederlands Kampioenschap Voegen. De deelnemende vmbo-leerlingen gaan voor het hoogst haalbare&#58; de Zilveren Troffel en de Voegspijkertrofee. Op deze website vindt u alle informatie over de kampioenschappen.</p>Website
Stand van zaken uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. Eindrapport.1690716-12-2018 01:06:4314htmlFalseaspxIn 2014/2015 heeft het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) een onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de VSO uitstroomprofielen. Aan het onderzoek hebben 114 scholen meegedaan.SLO Duiding2015<p>​In 2014/2015 heeft het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) een onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de VSO uitstroomprofielen&#58;</p><ul><li>vervolgonderwijs</li><li>arbeidsmarkt</li><li>dagbesteding</li></ul><p>Aan het onderzoek hebben 114 scholen meegedaan. Al deze scholen zijn bezocht door vertegenwoordigers van SLO, CED-groep, KPC groep, EDUNOVA en LECSO. Uit het onderzoek is gebleken dat de onderzochte scholen&#160;werken met uitstroomprofielen, maar dat&#160;de grenzen tussen de uitstroomprofielen&#160;niet altijd even duidelijk zijn. Er is ook een verschuiving gaande door de invoering van de participatietwet, waardoor&#160;het aantal leerlingen binnen het uitstroomprofiel arbeidmarkt naar verwachting flink zal stijgen en het aantal leerlingen&#160;binnen het uitstroomprofiel dagbeding juist zal dalen. Om de transitie naar de vervolgbestemming succesvol te laten zijn, is het belangrijk om gebruik te maken van dezelfde termen en om op de hoogte te blijven van de verwachtingen die de uitstroombestemmingen hebben van leerlingen.</p><p>De opbrengst van het onderzoek is een eindrapportage beschreven met daarin een aantal aanbevelingen. </p><p>Een samenvatting van het&#160;rapport&#160;kunt u opvragen bij LECSO via de link.</p><p><br>&#160;</p><p><br>&#160;</p>
Leergang LOB1691316-12-2018 01:06:43239htmlFalseaspxHoe bereid je leerlingen voor op toekomstige beroepen waarvan je nog niet weet hoe ze er uit zien? Via LOB kunnen we leerlingen helpen dit brede gebied inzichtelijk te maken, hen leren keuzes te maken om de eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven ...SLO Duiding<p>​Hoe bereid je leerlingen voor op toekomstige beroepen waarvan je nog niet weet hoe ze er uit zien? Via LOB kunnen we leerlingen helpen dit brede gebied inzichtelijk te maken, hen leren keuzes te maken om de eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en om te gaan met de onzekerheden rondom dit keuzeproces. Daarbij staan vmbo-scholen voor de uitdaging een doorlopende leerlijn te realiseren, realistische loopbaanoriënterende activiteiten te ontwikkelen en te integreren, en reflecterende activiteiten te ontplooien. Kijk voor meer informatie over LOB op <a href="http&#58;//leerganglob.slo.nl/">http&#58;//leerganglob.slo.nl</a>. Daar vindt u onder andere achtergrondinformatie en materialen op het gebied van visie en beleid, doorlopende leerlijnen, samenwerking en reflectie.</p>Website