Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Kijk op keuzes

26-3-2018

​Voncken, E. & Kerkhoffs, J. (2016). Kijk op keuzes. Stichting Platforms VMBO: Bunnik.

​In dit boekje leest u voorbeelden van de manier waarop scholen afstemmen met andere vmbo-scholen en het mbo en hoe ze samen keuzes mogelijk maken die leerlingen iets opleveren. Met een grote rol voor de beroepspraktijk en het regionaal bedrijfsleven.
Kenmerkend voor deze scholen is dat ze keuzes gemaakt hebben (en nog steeds maken) op basis van hun visie. Telkens weer worden afwegingen gemaakt, zoals: we willen leerlingen helpen om bewuste keuzes te maken, uitdagende keuzemogelijkheden bieden, afstemmen met het vervolgonderwijs, wat is de arbeidsmarktrelevantie en haalbaarheid/organiseerbaarheid.

Contactpersoon