Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
  • Leergang LOB

Leergang LOB

7-8-2018

​Hoe bereid je leerlingen voor op toekomstige beroepen waarvan je nog niet weet hoe ze er uit zien? Via LOB kunnen we leerlingen helpen dit brede gebied inzichtelijk te maken, hen leren keuzes te maken om de eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven en om te gaan met de onzekerheden rondom dit keuzeproces. Daarbij staan vmbo-scholen voor de uitdaging een doorlopende leerlijn te realiseren, realistische loopbaanoriënterende activiteiten te ontwikkelen en te integreren, en reflecterende activiteiten te ontplooien. Kijk voor meer informatie over LOB op http://leerganglob.slo.nl. Daar vindt u onder andere achtergrondinformatie en materialen op het gebied van visie en beleid, doorlopende leerlijnen, samenwerking en reflectie.