Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Vakinhoud
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Professionalisering

Leren in de Zorg & Welzijn

28-6-2018

​Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2016). Leren in de Zorg & Welzijn. Maastricht: ROA.

​Het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) brengt het formele en informele leren in de Zorg & Welzijn in kaart aan de hand van hun Levenslang Leren Enquête. Onderwerpen zoals dynamiek op de arbeidsmarkt, informeel leren, competentieveroudering komen aan de orde. De resultaten van deze enquête vindt u in de factsheet die u hiernaast kunt downloaden.