Sector
  • Vso
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • Aansluiting
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Loopbaanoriëntatie en - begeleiding in het vso/pro

19-9-2017

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda. Het is immers van belang dat deze leerlingen goed worden voorbereid op een mogelijke werkplek. In de weg daarna toe kan de docent in de rol van loopbaanbegeleider in samenspraak met de leerling een werkplek zoeken die past bij de mogelijkheden van de leerling en zijn speciale onderwijsbehoeften. Een school kan in de onderbouw al aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie en in de bovenbouw stageplekken organiseren.

Kerndoelen vso

De kerndoelen vso kent ook leergebiedoverstijgende kerndoelen. Hierin wordt ook aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en arbeidstoeleiding. Scholen kunnen hiermee inspelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Om u te ondersteunen bij de uitwerking van kerndoelen naar maatwerk, heeft SLO een instrument ontwikkeld.

Contactpersoon