Sector
  • Vmbo
  • Mbo
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
  • Bewegen, sport en maatschappij
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
  • Actieve leefstijl
  • Bewegen als middel
Trefwoorden
  • multidisciplinaire teams
  • zorgarrangementen

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

4-4-2016

​Kaljouw, M. & Vliet, K. van (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Diemen: Zorginstituut Nederland

In 2015 is een advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport​ door de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. In het advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' staat o.a. de visie op gezondheid en zorg. De gezondheidszorg is in de toekomst gericht op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. De eigen regie en veerkracht van het individu staan hierbij centraal.

Dit heeft gevolgen voor zorgprofessionals. Iedere toekomstige zorgprofessional beschikt - naast vakkennis - over een aantal generalistische bekwaamheden die bijdragen aan het bevorderen en het herstellen van het functioneren. Professionals werken samen in teams die met elkaar beschikken over alle bekwaamheden die nodig zijn. De teams kunnen wisselend van samenstelling zijn, afhankelijk van wat op dat moment nodig is aan zorg.