Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum3252620-10-2017 13:40:4799htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders.Nieuwspagina
Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 20183255620-10-2017 13:40:47283htmlFalseaspxBegin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien.Nieuwspagina
Schoolinterviews monitoring beroepsgerichte vakken in het vmbo57716-10-2017 00:09:0858htmlFalseaspx​SLO zoekt scholen die mee willen werken aan de monitoring van de invoering van de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma's. Hiervoor zoeken we scholen waar we voor een of twee profielen in gesprek mogen mogen met ...Nieuwspagina
Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!3243720-10-2017 13:40:47226htmlFalseaspxBen je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen?Nieuwspagina