J.A.A. (Hans) Pietersen

Telefoon: (053) 4840 214
E-mail: h.pietersen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar school en lpo, cluster 4, vso arbeidstl.

Hans Pietersen werkt bij de afdeling speciaal onderwijs. Hij heeft de pedagogische academie doorlopen en is daarna in verschillende onderwijstypen en in verschillende functies werkzaam geweest. Als laatste was hij lid van de schoolleiding van een so-vso school voor cluster IV, gedrags- en psychiatrische stoornissen. Centraal thema in zijn werk is: 'Risicojongeren in het onderwijs' en dat is een tamelijk breed thema. Het gaat daarbij om het omgaan met verschillen in de breedste zin van het woord. Binnen SLO zijn de kernwoorden van de afgelopen jaren: school- organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling, managementondersteuning en kwaliteitszorg en dan met name gericht op het [voortgezet] speciaal onderwijs. De afgelopen twee jaren was Hans projectleider van het project Passende Kwalificaties/kerndoelen voor het VSO, een project dat voorstellen voor kerndoelen voor het vso heeft opgeleverd. Deze zullen naar verwachting in 2013 worden ingevoerd.

 Publicaties

 

 

Curriculummonitor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs: verkenning van de curriculumpraktijk in 2014/2015109211-12-2015 14:35:281674http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Annette Koopmans;Hans PietersenOm als expertisecentrum voor leerplanontwikkeling goed zicht te krijgen op signalen en behoeften vanuit de onderwijspraktijk, heeft SLO de Curriculummonitor ontwikkeld. Met dit brede, tweejaarlijkse onderzoek in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs wil SLO de ontwikkelingen en knelpunten in de Nederlandse curriculumpraktijk in kaart brengen en volgen. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de verkenning van de curriculumpraktijk in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Deze sluit aan op de Curriculummonitor 2014 in primair en voortgezet onderwijs.Pdf-bestand
Een verbinding in het vso: afstemming tussen de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Vervolgonderwijs5436424-7-2017 14:51:23404http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Marjolein Haandrikman;Hans Pietersen Deze publicatie richt zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming zoeken tussen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Soms wordt namelijk pas in de loop van de onderbouw duidelijk wat het best passende uitstroomprofiel voor een leerling is. Om opstroming mogelijk te maken zullen deze scholen zoeken naar mogelijkheden voor afstemming tussen de profielen, waardoor een latere overstap mogelijk blijft. De uitwerkingen in deze publicatie bieden scholen houvast om een onderbouwprogramma samen te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) bijgesteld kan worden.Pdf-bestand