Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo

Drs. R.T.G. (Ruud) van Uffelen

Telefoon: (053) 4840 424
E-mail: r.vanuffelen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / sectorspecialist vmbo

​Ruud van Uffelen is leerplanontwikkelaar primair werkzaam bij de afdeling beroepsonderwijs. Hij is actief betrokken bij onder andere de ontwikkeling van VM2, het 'Vakcollege Techniek', 'van Scenario naar leerplan' en 'Leerplanontwikkeling in het mbo'.
Buiten de afdeling is hij coördinator geweest van het project 'Vergelijking van het CXC- en het TVET onderwijsprogramma van SABA met het Nederlandse onderwijssysteem' en is hij auteur van de publicatie 'De Werkschool'.
De afgelopen jaren is Ruud actief geweest in het project 'Omgaan met geld'. Hij is onder andere auteur van de Basisvisie Financiële Educatie en de handreikingen 'Omgaan met Geld' voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Hij is gedetacheerd geweest bij het ROC van Amsterdam ten behoeve van de implementatie van competentiegericht onderwijs en Trajectplanner en heeft veel ervaring op het terrein van aansluitingsvraagstukken vmbo-mbo.

 Publicaties

 

 

Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015110084-5-2016 13:42:25912http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Marjolein Haandrikman;Ruud van Uffelen;Nynke JansmaDoel van deze trendanalyse is het in kaart brengen van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum en van ontwikkelingen binnen de beroepsgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het gaat om een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen die zich (naar verwachting gaan) voordoen in beleid, (onderwijs)praktijk, maatschappij en wetenschap. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat de mogelijke consequenties van deze veranderingen zijn voor het curriculum van de beroepsgerichte vakken.Pdf-bestand
Van scenario tot curriculum : de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het vmbo 1139913-9-2012 10:48:52251http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Brink, G. van den;Reenalda, R.;Martha Haverkamp;Jan van Hilten;Ruud van UffelenDe Adviesgroep vmbo en de Stichting Platforms VMBO (SPV) brachten in 2008 de Ambitiebox en de brochure Ambitie kleurt je toekomst uit. Deze instrumenten kunnen scholen gebruiken bij het ontwerpen van een scenario voor het verbeteren en vernieuwen van hun onderwijs. SLO heeft een viertal vmbo-scholen ondersteund bij het concretiseren van zo'n scenario. Met name de ontwikkeling van het curriculum en de ontwikkeling van de pedagogisch-didactische aanpak kwamen hierbij aan de orde. Pdf-bestand