Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Passende perspectieven praktijkonderwijs. Doelenoverzichten taal en rekenen bij de sectoren

16-4-2018

​Haandrikman, M.E.& Laan, van der, A.M. (2015). Passende perspectieven praktijkonderwijs. Doelenoverzichten taal en rekenen bij de sectoren. SLO: Enschede.

​Deze publicatie "doelenoverzichten" is bestemd voor praktijkdocenten van het praktijkonderwijs. Het geeft een overzicht van benodigde taal- en rekenvaardigheden binnen de sectoren: consumptief, groen, logistiek, techniek en zorg & welzijn. Het zijn taal- en rekenvaardigheden die leerlingen nodig hebben voor het uitvoeren van functionele en relevante taken binnen de vijf eerder genoemde sectoren.

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het zinvol als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. Vanuit deze achtergrond heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW gewerkt aan de ontwikkeling van Leerroutes taal en rekenen met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden voor het praktijkonderwijs, en aan Doelenoverzichten voor de verschillende sectoren waarvoor het praktijkonderwijs opleidt.