Sector
  • Vso
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak

Platforms vso/pro

19-9-2017

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lecso) is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond Kennis, Professionalisering en Onderzoek voor scholen speciaal onderwijs. Ze informeren en ondersteunen hun leden bij de implementatie van beleid.
Binnen het thema Arbeidstoeleiding houden zij zich bezig met het verspreiden en borgen van gezamenlijk ontwikkelde expertise en samenwerkingsvormen en het stimuleren van samenwerken in de regio’s. Ze volgen ontwikkelingen rond wetgeving, signaleren problemen, verzamelen praktijkvoorbeelden, denken mee over leerlijnen, methodieken en toetsontwikkeling en brengen advies uit aan de PO-Raad.

Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 160 praktijkscholen. Ze zetten zich in voor de belangen van het praktijkonderwijs en werken met elkaar aan onderwijskwaliteit en innovatie. Door hun communicatiestructuur wordt informatie gemakkelijk met elkaar gedeeld. En dat is nodig: want samenwerking zorgt ervoor dat praktijkonderwijs werkt!

Contactpersoon