Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Economie
Vakinhoud
  • Economie en ondernemen
Leerplankundig thema
  • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
  • VMBO
  • Ondernemen

Profiel Economie en Ondernemen, keuzevak Ondernemen

13-1-2016

​Duijker, R. (2015). Profiel Economie en Ondernemen, keuzevak Ondernemen. SLO: Enschede

Het keuzevak Ondernemen is een verbredend keuze vak. Voor leerlingen uit andere profielen een geheel nieuw vak, voor leerlingen uit het profiel EO is wel overlap. De profielmodule Commercieel  biedt de marketinginstrumenten 'los' aan, in het keuzedeel Marketing worden de marketinginstrumenten aangeboden in samenhang binnen bestaande marketingformules en bij het keuzevak Ondernemen gaat het om een 'eigen' marketingformule, naast de persoonlijke SWOT en financieringsplan. Als leerlingen binnen EO Commercieel  en Marketing hebben gevolgd, kunnen zij in minder tijd of in een complexere omgeving werken aan het keuzedeel Ondernemen.

Het document is bedoeld voor docenten die graag het keuzevak Ondernemen willen aanbieden. Het is bedoeld om te inspireren en het artikel geeft suggesties om onderwijs te maken van het keuzevak.