Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Professionalisering

Profilering van de docent beroepsonderwijs

14-1-2016

​Brink, S., Heusdens, W., Laarschot, M. van de, & Pfaff, A. (2011). Profilering van de docent beroepsonderwijs. Utrecht. Hogeschool Utrecht, Lectoraat Beroepsonderwijs.

​Dit rapport geeft schoolleiders, directie, teamleiders, middenmanagement en (v)mbo-docenten beroepsonderwijs een beeld van de resultaten van het innovatiearrangement 'Professional in Beeld'. Specifiek is gekeken naar relevante aspecten van het vakmanschap van de (v)mbo-docent: betrokkenheid, de verbinding met (school)vakkennis en het context specifieke werken.

Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van vmbo-mbo samenwerkingspartners dat het vakmanschap van docenten in de bovenbouw van het beroepsonderwijs over het algemeen niet voldoet aan de eisen die een specifieke (v)mbo-context stelt aan een docent. Tevens waren deze eisen onvoldoende terug te vinden in de lerarenopleiding en professionaliseringstrajecten voor nieuw en zittend personeel.
Deze rapportage doet verslag van de opbrengsten van vier Leerwerkgemeenschappen (lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, het Minkema College, Trajectum College en het Flora College) met betrekking tot de verkregen inzichten rondom vmbo-vakmanschap en de ontwikkelde professionaliserings- en opleidingsactiviteiten. Het verslag brengt daarmee de het profiel van docent beroepsonderwijs in beeld en de weg die daar naar toe leidt.