Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
  • Beroepsgericht keuzevak
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden

Quickscan 21ste eeuwse vaardigheden

16-11-2017

​SLO. Quickscan 21ste eeuwse vaardigheden. Op 1 november 2017 ontleend aan: http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/quickscan

​De quickscan is een reflectie-instrument om in kaart te brengen in welke mate 21ste eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen. Ook kan de scan gebruikt worden als opstap naar de ontwikkeling van een schoolbrede visie over hoe de 21ste eeuwse vaardigheden kunnen worden ingebed in het curriculum van de school. De quickscan helpt om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten ten aanzien van de 21ste eeuwse vaardigheden, bijvoorbeeld in de context van de beroepsgerichte vakken. Er is een quickscan voor leraren en een quickscan voor schoolleiders beschikbaar.