Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking
Trefwoorden
  • vamanschap technologie

Schouders onder de samenwerking

15-3-2016

​Kerkhoffs, J. (2016). De schouders onder de samenwerking. Bunnik: Stichting Platforms vmbo

​Samenwerking tussen vmbo en mbo staat sinds jaar en dag in de belangstelling. Met de mogelijkheden van de vakmanschaps- route, de technologieroute en de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s staat de samenwerking meer dan ooit in de spotlights. Deze vernieuwingen vragen immers om een goede aansluiting tussen vmbo en mbo, zodat leerlingen zonder hobbels succesvol kunnen doorstromen en een mbo-diploma kunnen halen.

In deze uitgave van Stichting Platforms vmbo staan acht portretten van samenwerking tussen vmbo - en mboscholen. Ze maken inzichtelijk wat er toedoet bij succesvol samenwerken.