Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding
  • Sportoriëntatie en –keuze

Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb

7-8-2018

​Haverkamp, M. & Mossel, G. van (2016). Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb handreiking met leerarrangementen. SLO: Enschede

​De handreiking Sportieve leerlingen in de bovenbouw vmbo-bb/kb met leerarrangementen dient ter inspiratie voor docenten beroepsgericht en docenten LO.

De publicatie beschrijft drie varianten waarmee scholen de talenten van sportieve basis- en kaderleerlingen verder kunnen helpen ontplooien en hen voor kunnen bereiden op vervolgstudie en beroep. De nieuwe beroepsgerichte examenstructuur met een profielvak en keuzevakken biedt hiervoor meerdere mogelijkheden.
Mede geïnspireerd op de ervaringen met het schoolexamenvak lichamelijke opvoeding 2 (LO2) in de gemengde en theoretische leerweg wordt in kaart gebracht hoe ook voor basis- en kaderleerlingen een doorlopende leerlijn gecreëerd kan worden. Een leerlijn waarin het omgaan met mensen en het regelen van beweeg- en sportactiviteiten centraal staan.